tel. 22 46 36 222 | kom. +48 501 754 402biuro@auto-stop.plKompendium wiedzy o prawie jazdy dla przyczep

Wszystko o viaTOLL

Home / Wszystko o viaTOLL

Krótko o systemie viaTOLL

Viatoll bez tajemnic – opłaty Viatoll, Viatoll przyczepa; Viatoll a przyczepa kempingowa

ViaTOLL to elektroniczny system opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg.

Szczegółowe informacje o systemie

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów oraz zespołów pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Oznacza to, że przed wjazdem na drogę płatną użytkownicy pojazdów o DMC > 3,5 t powinni dokonać rejestracji w systemie i zainstalować urządzenie pokładowe viaBOX w pojeździe.

Obowiązkową rejestracją w systemie viaTOLL objęte są zatem samochody osobowe z przyczepą (także kempingową) o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej zestawu powyżej 3,5 tony oraz kampery (czyli zintegrowane samochody turystyczne, specjalnie w tym celu zbudowane lub wyposażone, zapewniające podróżującym nim pasażerom miejsca do spania i wypoczynku) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

ViaBOX to małe urządzenie elektroniczne, które przesyła zakodowane w nim informacje o pojeździe do przekaźników zainstalowanych na bramownicach podczas przejazdu pod nimi. Dzięki viaBOX możliwe jest w naliczanie w sposób elektroniczny należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi.

Urządzenie viaBOX zostanie wydane po dokonaniu rejestracji i podpisaniu umowy oraz wniesieniu kaucji. ViaBOX może być używany tylko w jednym, konkretnym pojeździe, dla którego została dokonana rejestracja.

Gdy viaBOX jest już niepotrzebny, można go zwrócić w Punkcie Dystrybucji lub Punkcie Obsługi Klienta. Warunkiem zwrotu kaucji jest brak zaległości w płatnościach z tytułu opłaty elektronicznej, ponadto wymagane jest okazanie odpowiednich dokumentów (podobnych do tych, jakie są potrzebne do rejestracji). Kaucja za viaBOX wynosi 120 zł i jest zwracana po zdaniu sprawnego urządzenia. Użytkownik sam instaluje urządzenie viaBOX, więc nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem.

Przed skorzystaniem z sieci dróg płatnych, należy zarejestrować się w systemie viaTOLL. Takiej rejestracji można dokonać w Punktach Obsługi Klienta lub Punktach Dystrybucji viaTOLL. Kierowca (lub właściciel pojazdu) będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów. Sama rejestracja jest bezpłatna. Jednakże, aby otrzymać viaBOX, trzeba będzie wpłacić kaucję.

Do zarejestrowania w systemie viaTOLL i utworzenia konta użytkownika potrzebne są następujące dokumenty i informacje:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • dla podmiotów gospodarczych:
  • nazwa firmy, adres rejestracyjny, forma prawna, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz jeden z poniższych dokumenów rejestracyjnych firmy:
   • KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw, lub inny dokument rejestracyjny firmy;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane, świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin);
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa zawierana jest na rzecz innego podmiotu/osoby przez osobę trzecią);
 • informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej;
 • adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).
na podstawie informacji ze strony viatoll.pl